Energievriendelijke woning?

Bij de bouw van een nieuwe woning kunnen ontzettend veel keuzes worden gemaakt. Een van deze keuzes is energiezuinig bouwen. Het is hierbij de bedoeling dat de woning een laag energieverbruik kent en waar mogelijk zelfs evenveel energie opwerkt als verbruikt. Bij de bouw van een dergelijke woning moet natuurlijk aan verschillende manieren van bezuiniging worden gedacht. In dit artikel zullen we een aantal belangrijke punten bespreken die bij de bouw overwogen kunnen worden.


Isolatie


Een goede isolatie van uw woning is belangrijk! Niet alleen om de stookkosten te verminderen en de warmte binnen te houden, maar ook voor het milieu. Isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde zorgt hierbij voor meer besparing. De gevel, het dak en de vloer kunnen allen gemakkelijk worden geïsoleerd. Hierbij is ook dubbel glas van belang. Dit is echter in de meeste nieuwe huizen wel op orde.


Warmtepomp


Een warmtepomp haalt natuurlijke warmte van buiten naar binnen. De pompen kunnen warmte van zonnestraling, waren of lucht gebruiken. Meest gebruikelijk is hierbij de pomp op zonne-energie welke horizontaal of verticaal kan worden geplaatst. De horizontale pomp ligt zo’n 70 centimeter onder de grond en warmt op door de zon. De verticale pomp wordt verwarmd door de aardkern, grondwater en zonnestraling.


Zonnepanelen


De zon is onze grootste natuurlijke energiebron. Zonnestraling kan worden omgezet in warmte en stroom. Het grote voordeel is dat zonne-energie oneindig beschikbaar en dus zeer duurzaam is. De opgewekte energie voorziet zelden in de volledige energiebehoefte maar komt wel een heel eind. Hierdoor is sprake van goedkope energie en een flinke bezuiniging op de kosten.


Windenergie en waterkracht


Hoewel de eerder genoemde vormen van besparing en opwekking veruit het meest effectief zijn kan ook nog gebruik worden gemaakt van wind en water. Zo kan er gekozen worden voor installatie van windmolens. Dit komt nog niet heel veel voor omdat het rendement laag is.

 

Partners

http://de-energiegids.webnode.be

http://duurzaam-wonen.webnode.be