Bouwen in Antwerpen

Heb je plannen om te bouwen in Antwerpen maak dan gerbuik van onze tips.

Stedenbouwkundige vergunning

Voor het bouwen, afbreken, herbouwen en verbouwen van een constructie hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Die vergunning wordt afgeleverd als uw bouwplannen beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften.

Waarvoor hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig?

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken en handelingen een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Hou er rekening mee dat wanneer u tijdens verbouwingswerken uw handel wil verderzetten in een tijdelijke container, u hiervoor een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing als ze niet in strijd zijn met:

  • de gewestelijke regelgeving
  • de provinciale regelgeving
  • de Antwerpse bouwcode (stedenbouwkundige verordeningen)
  • algemene plannen van aanleg
  • bijzondere plannen van aanleg
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • verkavelingsvoorwaarden

Een aantal werken zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, onder andere:

  • vrijstaande bijgebouwen met een oppervlakte van maximaal 40 m² bij woningen
  • niet-overdekte constructies (zoals terras, zwembad, vijver) met een oppervlakte van maximaal 80 m² bij woningen

Aanvraagdossier samenstellen

Voordat u een stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen, stelt u een dossier op.

Hebt u daarvoor een architect nodig?

In de meeste gevallen wel. De Vlaamse overheid schrijft de situaties voor waarin u geen architect nodig hebt. Voor meer informatie contacteer Frank Gruwez de Architect Antwerpen. Hij zal uw droomwoning realiseren volgens uw wensen en behoeften.